آرسون، همراه سرمایه گذاری

خرید عرضه اولیه سهام کورش

تاریخ انتشار:۲۲ خرداد ۱۴۰۳
مدت زمان خواندن: 3 دقیقه
تعداد بازدید ها: 19 بازدید

حراج ربع‌سکه مرکز مبادله روز ۲۷ فروردین امسال با حضور چهار هزار و ۵۹۹ شرکت‌کننده و ارائه ۱۳ هزار و ۳۰۲ پیشنهاد جورواجور برگزار شد و نهایتا چهار هزار و ۶۷۵ قطعه ربع‌سکه با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان حراج شد.
قیمت ربع‌سکه در بازار آزاد آن روز ۱۵ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بود و خریداران ربع‌سکه موفق شدند آن را یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان زیر قیمت بازار بخرند.

حراج ربع‌سکه مرکز مبادله روز ۲۷ فروردین امسال با حضور چهار هزار و ۵۹۹ شرکت‌کننده و ارائه ۱۳ هزار و ۳۰۲ پیشنهاد جورواجور برگزار شد و نهایتا چهار هزار و ۶۷۵ قطعه ربع‌سکه با میانگین قیمت ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان حراج شد. قیمت ربع‌سکه در بازار آزاد آن روز ۱۵ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بود و خریداران ربع‌سکه موفق شدند آن را یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان زیر قیمت بازار بخرند.

لیست عناوین مقاله