آرسون، همراه سرمایه گذاری

حباب صندوق های اهرمی صفر می شود؟

تاریخ انتشار:۲۰ تیر ۱۴۰۳
مدت زمان خواندن: 2 دقیقه
تعداد بازدید ها: 19 بازدید

صندوق های اهرمی بالاترین رشد جذب پول از ابتدای 1402 را داشته اند و از 12 همت به 38 همت رسیده اند. تعداد آنها از 2 به 7 صندوق افزایش پیدا کرده است. در 18 روز تیر 1403، این صندوق ها موفق به جذب 12 همت پول شدند و تقریبا 46 درصد اندازه آنها بزرگتر شد. صندوق های جدیدتر سرعت رشد بالاتری دارند. با افزایش تعداد صندوق های اهرمی و همچنین بزرگ شدن اندازه ی آنها، عطش برای خرید اهرمی توسط سرمایه گذاران در حال کاهش است و در نتیجه حباب قیمت این صندوق ها کاهش پیدا کرده و یا حتی صفر خواهد شد. دوران رشد سریع این صندوق ها، حتی با وجود در جا زدن بورس در حال اتمام است. در اولین پیامد، حباب صفر می شود.

لیست عناوین مقاله