مفهوم سرمایه‌گذاری

مدت زمان خواندن: 12 دقیقه

مفهوم سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری به معنای قرار دادن سرمایه یا پول در یک فعالیت یا پروژه با هدف کسب سود یا بازگشت سرمایه است. در واقع، سرمایه‌گذاری به عنوان یک فرآیند است که افراد یا شرکت‌ها...